به نوند خوش آمدید

آغاز فعالیت در آژانس تبلیغاتی نوند یعنی پیوستن به خانواده‌ای که عاشق تبلیغات است. هم‌چنین با بهترین برندهای دنیا کار می‌کنید و عضو فرهنگ کاری می‌شوید که توسعه فردی را به عنوان عامل جدایی ناپذیر رسیدن به موفقیت‌های درازمدت می ‌شناسد.

آپلود روزمه
رزمه خود را بکشید
اینجا