ما در شناسایی نقاط قوت و ضعف و توسعه برنامه نیرومند سازی در کسب و کار شما متخصص هستیم و همچین پشتیبان در اجرای تغییرات در سازمان شما. ما کاملا بازار شما را تحت نظر می‌گیریم و فاکتورهای موفقیت شما را پیدا می‌کنیم و در جایگاه مناسب خودشان قرار می‌دهیم، رقبای شما رو تحلیل می‌کنیم و دنبال کننده ترندهای روز هستیم. برای انجام این کارها، نوند افراد بسیار ماهر را استخدام کرده و آموزش داده تا محیط های کسب و کار بزرگ و کوچک را تحت نظر بگیرند. در واقع بازدهی این کار نه تنها قابل پیگیری بلکه برای تیم مدیا و تیم خلاقه بسیار اجرایی و قابل لمس می‌باشد، چراکه تعریف کننده‌ای پویا در بیان کار هر دو تیم می‌باشد.
بخش مارکتینگ یک دپارتمان بسیار شگفت انگیز در یک شرکت تبلیغاتی است.