تبلیغات در نقطه فروش با اسامی متفاوتی بیان می‌شود. ممکن است به سادگی «نقطه فروش» گفته شود یا “POS” و گاهی اوقات نیز «نقطه خرید» یا به اختصار “POP” این مورد در واقع یک پروموشن اختصاصی طراحی شده برای ترغیب به خرید در همان جا یا نزدیک آن محل است. تا به حال شده یک بسته آدامس را به خاطر عکس وسوسه انگیزی که از آن در صف پرداخت در سوپر مارکت دیدید بخرید؟ بنابراین اثرپذیری تبلیغات POS را کاملا تجربه کرده‌اید. سنجش آمار دقیق تبلیغات POS بسیار دشوار است، چراکه دلایل غیر قابل ذکری در زمان خرید بر روی تصمیم گیری مشتری تاثیر می‌گذارند. با این حال در حوزه برندینگ نظرات گسترده ای در مورد تاثیر فوق العاده تبلیغات POP بر روی تصمیم به خرید مشتری وجود دارد، در بعضی موارد افزایش ۷۵ درصدی مشاهده می‌شود. بنابراین شرکت های تبلیغاتی قوی و عالی این موضوع را کاملا درک می‌کنند و به خود می‌بالند که در زمان مناسب و محل مناسب از POSM استفاده کرده‌اند و بهترین نتیجه را گرفته‌اند.