سال همکاری :

1390-1392

خدمات :

برگزاری ایونت

برنامه ریزی رسانه ای

خرید رسانه

طراحی پیام کلامی / تصویری