مدل AIDA

این مدل یکی از قدیمی ترین مدل ها در تبلیغات و مارکتینگ هست، که در اواخر دهه نوزده میلادی به آن پرداخته شد. این مدل بعد از اولین باری که در ادبیات مارکتینگ و تبلیغات استفاده شد، اصلاح و گسترش پیدا کرده و وارد مدیا و پلتفرهای ارتباطی جدید شده است.
این مدل ساده، یکی از کلاس مدل های هرم تأثیرات (Hierarchy of effects)است.
( Attention or Awareness, Interest, Desire and Action)
این مراحل گام ها و اقداماتی هستند که از ابتدای آگاهی مشتری از محصول یا برند آغاز می شود و با امتحان و تصمیم به خرید مشتری پایان می یابد.

با توجه به اینکه، مشتریان از طریق مارکتینگ یا تبلیغات از وجود محصول یا برند آگاهی پیدا می کنند، این مدل به بیان چگونگی درگیری مشتریان به یک برند خاص با پیام های ارتباطی مارکتینگ و تبلیغات کمک می کند.

در واقع این مدل نمایانگر این است که یک پیام تبلیغاتی می بایست منجر به عبور مشتری از یک سری مراحل متوالی از آگاهی برند تا رسیدن به عمل خرید شود.

Attention or Awareness
 • Attention or Awareness
  مشتری از محصول یا برند معمولا از طریق تبلیغات آگاه میشود.
 • Interest
  مشتری کم کم به دلیل یادگیری فواید برند و‌ چگونگی در خور شدن محصول با شیوه زندگی خودش به آن علاقمند می گردد.
 • Desire
  مشتری وضع مطلوبی در مقابل برند پیدا می کند
 • Action
  مشتری اقدام به خرید می کند.

aida model

اصولا استفاده از این نوع هرم های تأثیرات به ویژه مدل AIDA، باعث‌ می شود بازاریابان در طول زمان نگاه ریزبینانه تری نسبت به جامعه هدف داشته باشند، و به منظور تأثیر گذاری بهتر در مقاطع مختلف زمانی، نگرش صحیح تری نسبت به گونه پیام تبلیغاتی که ارائه می شود، داشته باشند.
حرکت از هر مرحله به مرحله بعد باعث‌ کاسته شدم انتظارات می شود، به این پدیده "purchase funnel" هم گفته می شود.

تمام مدلهای هرم تأثیرات مشخصات مشترکی دارند. اولا همه خطی و از مدلهای متوالی ساخته شده روی فرضیه ای که مشتری از مراحل مختلف عبور می کنند هستند، که در نهایت به خرید منجر می شود، دوما اینکه همه آنها به این سه مرحله ساده می شوند.

 • Cognitive) Awareness or learning)
 • Affective) Feeling, interest or desire)
 • Conative) Behavior and action)

در اصلاحات اخیر مدل AIDA، چند مرحله به آن اضافه شده است.

بعضی از این اصلاحات برای تطبیق پیشرفت های نظری هستند، مثل اضافه کردن رضایتمندی ( AIDAS )

درحالی که به دلیل بوجود آمدن شبکه های اجتماعی، برای تطبیق با تغییرات محیط خارجی مدلهای آلترنتیو دیگری پدیدار شدند.

AISDALSLove

"Search"
بعد از علاقه مندی ظهور می کند، این فازی است که مشتری به طور فعالانه ای شروع به جستجو‌ راجع به محصول یا برند می کند

"Like/Dislike"
بعد از عمل خرید، یکی از عناصر فاز "post purchase " محسوب می شود، بعد از آن با "Share" ادامه پیدا می کند ( مشتریان تجربه ای که از خرید پیدا کرده اند را با دیگران به اشتراک می گذارند)

"Love/Hate"
یک احساس عمیق نسبت به محصول یا برند، که می تواند تأثیر بلند مدت تبلیغات باشد

"Satisfaction "
بیان کننده احتمال خرید بعدی مشتری است

DAGMAR Model

بیان اهداف تبلیغاتی برای اندازه گیری نتایج تبلیغاتی
این مدل در سال ۱۹۶۱ توسط "Russel H. Colley" پایه گذاری شد و در واقع برگرفته از همان مدل AIDA هست. بر طبق این مدل هر خریدی باید از این چهار مرحله عبور کند:

 • Awareness
 • Comprehension
 • Conviction
 • Action

این ها به عنوان فرمول ACCA در تبلیغات استفاده می شوند، و از مدل AIDA جدید تر و عمومی تر هستند و تأثیر تبلیغات را از طریق حالت های ذهنی که مشتری از آنها عبور می کند اندازه گیری می کند.

" اگر اطلاعاتی در مورد ریبرندینگ یا بازسازی برند میخواهید میتوانید مقاله هویت بصری برند را مطالعه کنید. "

ATR Model

‎این مدل پارادایمی است که شامل سه مرحله کلیدی میشود،
‎این قدم ها شخص را از حالت ناآگاهی از یک محصول یا خدمت به نقطه خرید می رساند.

1. Awareness Attention
‎آگاهی ‎می تواند در مورد خود محصول به طور کلی، یا برند یا یکی از خصوصیات آن باشد.

2. Trial
‎خرید امتحانی یا استفاده ای که تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد و از دانشی که ایجاد شده به دست می آید.

3. Repeat )Reinforcement)
‎وقتی امتحان کردن محصول موفقیت آمیز بوده باشد، ضامن خریدهای بعدی مشتری می گردد.

جهت کسب مشاوره تبلیغاتی با آژانس تبلیغاتی نوند در تماس باشید.

‎این مدل هم جزو چهارچوب کلاس مدل های هرم تأثیرات است و در سال ۱۹۷۴ توسط Ehrenberg ‎ به عنوان نمادی از رفتار مشتری بیان شد.
‎این مدل همچنین برای افزایش فروش فعلی و وفاداری هم استفاده می شود.

aida model